FN'S VERDENSMÅL - Wallpipe

                          

                                                                                                                                 

WallPipe og FN’s Verdensmål

Vi mener at vi har et ansvar som virksomhed i forhold til miljøet. Det ansvar tager vi ved at arbejde med bæredygtig innovation. 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling sætter fokus de store sociale, økonomiske, og miljømæssige udfordringer, verden står overfor i dag. De er alle nationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser. WallPipe lader sig inspirere og fokusere på FN’s 17 verdensmål. 
Vi har 2 mål som vi konkret arbejder ud fra og som afspejler WallPipes bæredygtige initiativer.

12. Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

I WallPipe ønsker vi at fremme den cirkulære økonomi. Mange af vores produkter er fremstillet i jern.

Jern er et bæredygtigt og vedvarende materiale, som grundet den høje genbrugsprocent (100%) og genindvindingssystemer ikke mister værdi. Jern hører derfor til i den cirkulæreøkonomi og sikre derfor til, at vi arbejder med bæredygtige produktionsformer i WallPipe. 
Derudover tilpasser vi vores produkters størrelse, så vi undergår mindst muligt spildmateriale. Dette ses bla. ved vores WP Aglow Fatninger hvor ønsket om at undgå spild træ, har defineret størrelsen på fatningen.

15. Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer

WallPipe ønsker at kunne bidrage til at bevare og genoprette økosystemenere på land og bruge dem bæredygtigt. Vi går ind for håndteringen af alle former for skove skal styrkes og der skal genplantes markant mere fældet skov og plante mere ny skov.
Derfor er alt træ vi anvender i vores produkter og produktion FSC eller PEFC certificeret.
I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidigt er FSC en garanti for, at skovdriften tager mange hensyn til skovens biologiske mangfoldighed, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og en rimelig løn. Princippet er at fælde træer i en regnskov, uden at skoven tager skade af det. FSC mærker træ fra de skove, der drives bæredygtigt.